Västkustbanan är ännu utan dubbelspår

Halandsposten: Representanter för Region Skåne och Region Halland uppmärksammar tillsammans med företrädare för näringslivet att kapacitetsbristen längs Västkustbanan varat för länge.