Remissvar om Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029

Svar på remiss av Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.
Handelskammaren har fått möjlighet att lämna remiss på Kronobergs länstransportplan. Vi vill framföra följande.