Affärsdrivande hållbarhetsarbete

Grundläggande kurs i hållbart företagande

Dagens företag upplever ökade krav från omvärlden att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Kunder och konsumenter, banker och investerare men också medarbetare och arbetssökande ställer i allt större utsträckning krav på ansvarsfullt företagande.

Dessutom finns nu skärpta krav för många företag att tydligare rapportera hållbarhetsarbetet i årsredovisningen, vilket får följdeffekter i många led.

Denna utbildning visar hur företag och andra organisationer kan koppla strategiska CSR/hållbarhetsfrågor till sin kärnverksamhet och göra dessa till en naturlig del i hur verksamheten bedrivs. Den har en praktisk inriktning där teori varvas med diskussioner för att ge er som deltagare möjlighet att börja tillämpa den inhämtade kunskapen redan under kursen.

Kursens innehåll:

  • Definitioner av CSR och hållbarhet
  • Hur hänger hållbarhetsarbete och lönsamhet ihop?
  • Hur identifierar och hanterar vi verksamhetens mest väsentliga hållbarhetsfrågor?
  • Hur påverkar detta vår affärsmodell? Kan detta skapa mervärde i försäljning av produkter och tjänster?
  • Hur kan vi bli bättre på att kommunicera vårt arbete?

Utbildningen riktar sig till företag och andra verksamheter som vill starta upp eller vidareutveckla sitt CSR/hållbarhetsarbete som en integrerad del i affärsverksamheten.

Kursledare: Anna Bruun Månsson har under mer än 10 års tid arbetat med hållbarhetsfrågor. Hon har varit rådgivare till organisationer i olika branscher och av olika storlekar, både företag som arbetar Business2Business, konsumentnära företag samt med offentlig sektor. Hennes konsultuppdrag är med särskilt fokus på strategier och kommunikation av hållbarhetsarbete.

Välkommen!

Kategoriserad i Seminarium, Skåne, Tankesmedja CSR & Hållbarhet