Agent- eller återförsäljaravtal?

För att öka försäljningen väljer många företag att arbeta med återförsäljare och agenter. För båda avtalsformerna finns såväl fördelar som risker. Alltför många företag utsätter sig för risker genom att arbeta utan skriftliga överenskommelser eller med ofullständiga avtal. Ett väl genomtänkt agent- eller återförsäljaravtal kräver stor kännedom om de juridiska riskerna som finns och om de problem som kan uppstå mellan parterna.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna ökad kunskap om de båda avtalsformerna och därmed möjlighet att undvika onödig riskexponering.

Dagen inleds med en begreppsgenomgång, där vi tittar närmare på skillnaderna mellan agent och återförsäljare, vilka lagregler som gäller samt för- och nackdelarna med respektive distributionsform. Vi behandlar också översiktligt andra distributionsformer, såsom kommission och franchising.

Dagen avslutas med en praktisk genomgång av de mest centrala regleringarna i agent- och återförsäljaravtalet, däribland möjligheten till att reglera territorium, exklusivitet, marknadsföring, teknisk support och sekretess. Vi tittar också på frågan om avtalstid och uppsägningsmöjligheter samt lagval och hur lagvalet förhåller sig till eventuell tvingande lag.

Utbildningen sker tillsammans med Advokatfirman Lindahl och föreläsare är advokaterna Johan Herrström och Maria Nilsson Karnell.

Efter utbildningen får deltagarna ett kursbevis.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

Kategoriserad i Internationell handel, Juridik, Skåne, Utbildning