Detaljplaneprocessen – möjligheter och fallgropar

Många företag är intresserade av att exploatera obebyggda markområden eller vidareutveckla redan bebyggda fastigheter. För att nå sina mål krävs både kunskap om reglerna som styr planprocessen och ett gott samarbete med kommunen.

Under seminariet tar vi både ett juridisk och kommersiellt perspektiv på processen.

Vilka regler gäller? Hur kan man förbereda processen och hantera problem och oförutsedda händelser på vägen? Hur resonerar investerare och projektutvecklare om ekonomiska möjligheter och risker vid förädling av mark? När är det läge att starta ett projekt?

Föreläser gör Henrik Asklund, Sigeman & Co tillsammans med Erik Kasselstrand, PwC.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

Kategoriserad i Juridik, Seminarium, Skåne