Kapitalisera på dina styrkor…

… för att sälja mer i både den digitala & analoga världen

Hur kan du bäst navigera i det nya försäljnings- och kommunikationslandskapet, där artificiell intelligens och avancerade algoritmer påverkar oss mer för varje dag som går? Vänta inte – 2018 kommer AI att demokratiseras och bli tillgängligt för alla, vilket innebär att vi som jobbar med sälj och marknad måste förhålla oss till de nya förutsättningarna.

Karolina Wallin Brorsson, marknads- och försäljningsexpert, reder ut begreppen och berättar om hur artificiell intelligens alltmer påverkar alla som jobbar med marknad och försäljning. Samtidigt läggs allt större tyngd vid att vara autentisk och personlig, för att kunna utmana kunden på nya och vinnande sätt.

Workshop efter seminariet
Om du vill fördjupa dig ytterligare i ämnet erbjuder vi en två timmar lång workshop direkt efter inspirationsseminariet. Hur blir man ”Sales Ready” utifrån de nya förutsättningarna på marknaden? Det här är en bra möjlighet för dig att utbyta tankar och idéer med företag i andra branscher.

– Vilka karaktärsdrag kommer vara vinnande hos 2018 års säljare?
– Konsten att samarbeta med en robot
– Nutidsanpassa din säljprocess

Alla deltagare får boken Sales Readiness.

Karolina Wallin Brorsson är VD på ProToSell, flerfaldig Gasell-företagare och starkt engagerad i frågor kring försäljning och entreprenörskap. Karolina arbetar även i styrelserna i Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst och Styrelseakademien Skåne.

Observera att det här seminariet består av två delar. Som deltagare kan du välja att gå på endast seminariet eller seminariet och workshopen.

Du är välkommen att ta med dina kollegor!

Kategoriserad i Seminarium, Skåne