Vardagsjuridiken i ett företag

Tips och råd för hanteringen av den dagliga affärsjuridiken

Att ha grundläggande kunskaper inom affärsjuridik kan visa sig vara värdefullt för ditt företag. Vilka affärsjuridiska områden är viktiga att ha koll på i din bransch och hur fungerar egentligen juridiken i ditt företag? Vilka områden är särskilt riskfyllda, och kräver särskild uppmärksamhet, och vilka kan du ta när du hinner?

Den här halvdagen ger dig grundläggande kunskaper i hanteringen av de vanliga affärsjuridiska frågor som uppstår i ett företags vardag. Du får lära dig vilka frågor du kan hantera på egen hand och när det är dags att ta stöd av en expert.

Vi kommer att titta på följande områden:

Grundläggande ordning och reda: Bolagsformalia och styrelsearbete, försäkringar samt avtalsregister och avtalsdatabas

Juridiskt affärsstöd: Bra mallar för inköp, försäljning, anställning etc, förhandlingsstöd samt riskbedömningar

Compliance och CSR: Korruption och bedrägerier, personuppgifter och dataskydd samt policies och direktiv för miljö, arbetsvillkor, underleverantörer etc.

Inköp av juridiska tjänster: Specialister till specialistarbete, erfarna generalister som allmänna rådgivare samt prismodeller

Föreläser gör Fredrik Önnerfors och Caroline Garpvall från LegalWorks. Båda är fd bolagsjurister, med lång erfarenhet av att arbeta med juridik som del av företagets egna organisation.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget!

Kategoriserad i Juridik, Skåne, Utbildning