Skiljedom

Skiljedom logo

Handelskammarens skiljeråd består av framstående advokater och domare som utser bland annat skiljemän. Skiljemännens uppgift är att avgöra tvister genom skiljedom.

Skiljerådet består av:

Du kan läsa mer om personerna i skiljerådet i Presentation Sydsvenska Industri- och Handelskamamrens skiljedomsråd.

Relaterade dokument

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljedomsregler

Skiljedomsregler (english version)

Tidigare_regler_for_skiljeråd

Bilaga 1 Kostnadsregelemente per 23 mars 2017

I Bilaga 1 ovan hittar du information om:

”Registreringsavgiften” på sida 1;
”Administrativ avgift ordinärt förfarande” sida 2;
”Arvodestabell ordinärt förfarande” sida 3-4;
”Administrativ avgift förenklat förfarande” sida 5;
”Arvodestabell förenklat förfarande” sida 6;
”Arvodestabell medlare” sida 7.

Våra modellklausuler

Ordinärt skiljeförfarande
Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler. Skiljeförfarandets säte ska vara […].
Rekommenderade tillägg:
Språket för förfarandet ska vara […].
[…] lag ska tillämpas på tvisten.

Förenklat skiljeförfarande
Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler, varvid reglerna om förenklat skiljeförfarande ska tillämpas. Skiljeförfarandets säte ska vara […].
Rekommenderade tillägg:
Språket för förfarandet ska vara […].
[…] lag ska tillämpas på tvisten.

Kombinationsklausul
Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler. Reglerna om förenklat skiljeförfarande ska tillämpas, om inte Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd med beaktande av tvistens svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att reglerna om ordinärt skiljeförfarande ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Skiljerådet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara […].
Rekommenderade tillägg:
Språket för förfarandet ska vara […].
[…] lag ska tillämpas på tvisten.