Tankesmedja CSR och Hållbarhet

Handelskammarens Tankesmedja med fokus på näringslivets utmaningar inom CSR- och hållbarhetsområdet

Deltagarna träffas regelbundet under året och genom medlemskapet får du möjlighet att bredda dina kontaktytor, förbättra dina kunskaper inom CSR och hållbarhet samt få tillgång till de senaste rönen.

På mötena läggs fokus på aktuella frågor inom CSR och hållbarhetsområdet och hur företagen i ett tidigt skede kan förbereda sig för dessa.

Nätverket har varit igång sedan slutet av 2011 och samlar företag från Handelskammarens hela verksamhetsområde. Träffarna genomförs i Malmö respektive Växjö.

Under året finns möjlighet för företag att löpande ansluta sig. Vissa möten är unika för Tankesmedjans medlemmar, andra är öppna även för andra.

Informationsblad för Tankesmedjan CSR och hållbarhet. Där kan du även se vilka företag som är anslutna.

Årsavgift

Kostnad för medlemskap i nätverket är 4.500 kr per år för medlemsföretag. Övriga betalar 6.500 kr. För varje möte tillkommer en självkostnad på ca 250 kronor för en person per anslutet företag. Övriga får ett reducerat pris. Moms tillkommer.

Exempel på tidigare möten

I slutet av 2016 i Växjö talade BRA om hållbarhet i flygbranschen och Position Green om hur du kan samla in, visualisera och rapportera hållbarhetsarbete. Du kan läsa mer i hela presentationen från BRA samt i presentationen från Position Green.

Vattendagen

Vattendagen är en årliga konferens som arrangeras av Handelskammaren tillsammans med Krinova Incubator & Science Park, Länsstyrelsen i Skånesamt Sydsvenska Miljörättsföreningen. Se presentationerna från Vattendagen 2017:
Anna Schreil
Carl-Philip Jönsson
Emma Lundin
Jakob Granit
Jonas Söderstjerna
Kenneth M Persson
Linda Randsalu
Niklas Holmgren
Per-Anders Hjorth