Träffa en mentor

Mathias Bönnemark är managmentkonsult från Qeep och kommer hålla i en av träffarna i Unga Ledare nätverket under året.

– Du ha varit med tidigare år och undervisat grupper i Unga Ledare Nätverket. Vad ger det dig?

Kort och gott – en kick! Förutom att jag själv ser mig som en ung ledare (!)så är det fortfarande intressant att ta del av deras synsätt och bild av vad som motiverar, inspirerar och driver människor. Att får höra andra prata och diskutera ledarskap tillför alltid egna nya tankar. Att i tillägg till detta dessutom vara ett bidrag och inspiration, förhoppningsvis, till nya yngre ledare och deras utveckling känns fantastiskt kul och inspirerande.

– Vad har du för erfarenhet från tidigare grupper?

Tidigare år har det varit härliga grupper med personer som varit öppna och nyfikna på hur vi kan göra företagen till en bättre roligare plats att vara på. Några har jag fortfarande kontakt med och en är jag dessutom kund till idag med mitt företag. Det förväntar jag mig även till nästa grupp – en öppenhet, en nyfikenhet samt modet att våga vara ledare.