Flaskhalsarna på E22 hotar Blekinge

Sydöstran: År 2017 är ett viktigt år för svensk infrastruktur. Nu slutförs ett omfattande arbete med en ny tolvårsplan för satsningar. Frågan är viktig eftersom tillgänglighet blir allt viktigare för näringsliv och samhälle. Det handlar om att kunna förflytta sig enkelt, säkert och snabbt.

Läs mer


Insänt: Flytta myndigheter ut i landet

Lokaltidningen: Det finns felaktiga bilder av myndigheter och deras placeringar som länge snedvridit debatten, bland annat att det finns många myndigheter och anställda i Skåne och Västsverige som storstadslän. Den andra är att debattörer ofta utgår från tidigare regementskompensationer som enda resultatet av att flytta en myndighet.

Läs mer


Låt Sverige förbli en rättsstat

Svenska Dagbladet: I dag är uppklarningsprocenten för ett antal brott så låg att det går att tala om att lagar övergetts. Att rättsväsendet fungerar är en omistlig veståndsdel i en demokrati, skriver Per Tryding, Jan E Frydman och Thomas Ekenberg

Läs mer