Om oss

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten.

Handelskammaren har runt 2 800 medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

Syftet är att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer. Vi förverkligar detta på flera sätt;

Vi påverkar företagens villkor

Handelskammaren arbetar med strategisk utveckling av regionen. Genom att ta fram förslag och driva påverkansarbete utifrån medlemsföretagens behov kan vi förbättra näringslivets villkor.

Vi stöder affärer

Handelskammaren underlättar affärer genom service och råd. Vi erbjuder handelsdokument vid internationella affärer och är experter på export och import. Vi har rådgivning om Tyskland, samarbetspartners i Litauen och Mellanöstern och egna nätverk för intressenter av Baltikum och Asien.

Vi sammanför företag

Handelskammaren är ett nätverk med runt 2 800 företag. Varje år har vi över 200 möten med flera tusen deltagare. För olika grupper finns särskilda nätverk; unga ledare och personalchefer är två exempel.

Det är företag som är medlemmar i Handelskammaren. Alla anställda på medlemsföretagen har därför tillgång till nätverken, arrangemangen och en rad andra förmåner. Läs mer om Handelskammaren i vår. Läs mer om Handelskammaren i vår Medlemsfolder 2018. Välkommen som medlem!

Inför Höstmötet med extra Årsmöte 30 november 2017

Förslag till stadgeändring 2017

Föredragningslista extra årsmöte 30 november 2017

Inför Årsmötet 1 juni 2017

Föredragningslista och förslag till stadgeändring 2017

HK Årsredovisning 2016 webb