Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne

Idag publicerar Sydsvenska Handelskammaren rapporten BostadStorstad som regelbundet undersöker bostadsbyggandet i de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Rapporten visar att byggtakten är hög i samtliga storstadslän, särskilt vad gäller påbörjade lägenheter. Sammanlagt byggdes det drygt 35 000 nya bostäder i storstadslänen under 2016.

Läs mer


Öresundsintegrationen backar tio år

Sydsvenska Industri - och Handelskammaren och Dansk Erhverv har sedan invigningen av Öresundsbron regelbundet mätt och analyserat integrationsgraden över Öresund. Resultatet från 2014 visar dock att integrationsgraden har fallit i förhållande till den senaste mätningen från 2010 och är tillbaka på samma nivå som 2005. Skälet är finanskrisen som drabbat framförallt Danmark väldigt hårt. ...

Läs mer


Rosengård är fredligast i hela Stockholm!

Malmö har på senare tid framstått som kriminalitetens epicentrum i svenska medier. Men en rapport som Handelskammaren presenterar idag visar att brottslighet och städers storlek hänger samman mycket väl. Stockholm centrum är värst i Sverige. Sedan kommer Göteborgs centrum och på tredje plats Malmös.

Läs mer


Kerstin Lindell ny vice ordförande i Handelskammaren

Kerstin Lindell, VD på Bona AB i Malmö, föreslås som ny vice ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. - Kerstin representerar både modern kunskapsekonomi och solid industrialism. Hon har bevisat att hon kan leda ett stort teknikbolag mot tillväxt i en global marknad och är ett naturligt val, säger valberedningens sammankallande Per-Olof Jansson.

Läs mer