BostadStorstad H2 2016

Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna fortsätter att stiga. I Stockholm stiger priserna snabbare än inkomsterna och det kostar i genomsnitt 15 årslöner att köpa en villa. I Skåne ökar istället bostadspriserna i takt med löneutvecklingen och en villa kostar 9 årslöner.

Läs mer


Ur askan i…

200 företag har svarat på Handelskammarens enkät om effekterna av flygstoppet som orsakades av askmolnet. Slutsatserna är framför allt tre. För det första har fyra av tio företag påverkats negativt. Handelskammarens rapport 2 2010

Läs mer