Kommungränsen har spelat ut sin roll!

Stockholm växer utanför sin kommungräns medan Malmö kryper innanför sin. Dagens kommuner är för små för morgondagens städer. Handelskammaren släpper idag en rapport med en ny typ av undersökning av staden sedd ur invånarnas perspektiv. 1000 personer i Malmö- och Stockholmsregionen, 500 personer i varje stad med omnejd, fick svara på opinionsundersökningen.

Landets städer har vuxit ur kommunindelningens snäva kostym och det är dags att göra något åt det, säger Gustaf Lorentz, analyschef på Handelskammaren.

Rapporten visar att:

  • 86 procent av Malmöborna tycker att Malmö är en attraktiv bostadsort, men knappt hälften av människorna i grannkommunerna håller med. Motsvarande glapp finns inte i Stockholm där 88 procent i staden och 93 procent i grannkommunen tycker att staden är attraktiv. Stockholm har en inkluderande stadsidentitet som Malmö saknar.
  • Skåne beskrivs ofta som en del av en flerkärning stadsregion, men verklighetens Malmö region är mer fragmenterad än flerkärning.
  • Restid är en valuta på arbetsmarknaden. Människor kan som mest tänka sig att arbetspendla 44 minuter i Malmö- och 51 minuter i Stockholmsregionen. Det innebär att stadens positiva effekter sträcker sig längre i Stockholm än i Malmö. Gränsen mellan stad och landsbygd kan suddas ut genom att skapa mer dynamiska arbetsmarknader.

Rapporten i sin helhet finns på Handelskammarens hemsida  http://www.handelskammaren.com/press/rapporter-ana

Bild på Gustaf Lorentz kan laddas ned här: http://www.handelskammaren.com/press/pressbilder/

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Gustaf Lorentz, Handelskammaren: 0705-371217

0