Pressinbjudan 5 mars: Hur pusslar vi ihop arbetsmarknaden?

Tisdagen den 5 mars
arrangerar E22 AB i samarbete med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ett
samtalsmöte för att diskutera ”Hur infrastruktur passar in i tillväxtpusslet”.

Dagen inleds med
presentationen av en rapport skriven av Stig-Björn Ljunggren,
dr i stadsvetenskap och flitig krönikör, om ansvarsparadoxer i svensk
infrastruktur. Därefter följer rundabordssamtal om nya möjligheter inom
infrastruktur, arbetsmarknad och finansiering; ”Vem borde ta ansvar för
byggandet av framtidens infrastruktur och vad spelar det för roll?”

Deltagande på mötet är bland annat Ilmar Reepalu Malmö stad, Hans Rode
ordförande ITS-rådet, tidningen Nordisk infrastruktur samt Göran Lindell och Christer
Akej riksdagsledamot trafikutskottet med flera.


Tid:
Tisdag den 5 mars, kl 11:30-13:00


Plats
: Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6

Varmt
välkomna! 

0