Välmeriterad ny chefekonom till Handelskammaren

I augusti tillträder Pernilla Johansson en ny tjänst som Chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren.

Pernilla Johansson är doktor i nationalekonomi från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och har ett förflutet på både Riksbanken och Finansdepartementet.

– Pernilla tillför tyngd och erfarenhet till vårt arbete med att utveckla det sydsvenska näringslivets villkor, säger Stephan Müchler, VD på Handelskammaren

Idag arbetar Pernilla Johansson som ansvarig för Produktivitetskommissionen som analyserar hur skånsk ekonomi levererar tillväxt.

– Jag tror att frågan om regional utveckling kommer att bli allt viktigare i framtiden. Arbetet med produktivitetskommissionen visar tydligt att övergripande trender som urbanisering och globalisering skapar utmaningar och stora möjligheter för Sydsverige, säger Pernilla Johansson.

Kontakt:

Stephan Müchler

040-690 24 05

stephan.muechler@handelskammaren.com

Pernilla Johansson

040-690 24 45

pernilla.johansson@handelskammaren.com