Årsmöte 2021

Handelskammarens årsmöte avhålles som planerat onsdagen den 26 maj

Med hänsyn till rådande omständigheter sker årsmötet i år digitalt. Det innebär att all formalia såsom val av styrelse och fullmäktige med mera kommer att kunna ske som vanligt, men digitalt.

Handlingar

Här finner du föredragningslista samt valberedningens förslag till nya ledamöter.

Här hittar du en förteckning över alla deltagare på Årsmötet 2021

0