Blekinge

Vi organiserar årligen en rad näringslivsrelaterade evenemang och utbildningar i Blekinge. Ett exempel är BusinessForum Industri, med fokus på framtidens industri, som vi arrangerar årligen tillsammans med Volvo och Techtank. Handelskammaren har ett tätt samarbete med företagsledare runt om i länet vilket håller oss uppdaterade kring näringslivets situation och aktuella frågor. Blekinges näringsliv skiljer sig på flera punkter från våra övriga län, till exempel genom sitt geografiska läge och de infrastrukturfrågor som kommer med de förutsättningarna. Därför behöver arbetet med att utveckla länet skräddarsys för att hålla sig konkurrenskraftig.

Långsiktig utveckling

Vi arbetar bland annat enligt visionen Dubbla Blekinge, ett långsiktigt mål om att dubblera antalet invånare i länet och bygga förutsättningar för ett växande näringsliv. Det långsiktiga målet måste vara att skapa en region som i framtiden lyckas locka till sig arbetskraft och innovation.

E22 är en annan viktig fråga eftersom leden knyter ihop östkusten mot västra Sverige och Småland. Förbindelserna till hamnarna är avgörande för godstransport. För att värna ett starkt företagsklimat behöver vi skapa en tydlig röst nationellt med en gemensam agenda.

 

0