Effekterna av Covid-19

Handelskammarpodden – Effekterna av Covid-19. Handelskammarens vvd Per Tryding kommenterar svaren på den enkät som skickats ut till det sydsvenska näringslivet gällande covids-19s påverkan på nä...
Läs mer