Inkludera Arlanda i den nya stambanan

Debattartikeln publicerades i Dagens Industri 2020-12-20 Under 2021 går diskussionen om höghastighetsbanor in i en kritisk fas. En ny nationell plan för svenska vägar och tågräls ska tas fram och hur ...
Läs mer

Framgångar för Spadklara projekt

Under Coronakrisen har fokus legat på krispaket till olika företag, men även snabba investeringar som skapar tillväxt på längre sikt är bra ekonomisk politik i kristider. Handelskammaren tog därför fr...
Läs mer

Remissvar ang. väg 26 i Hallands län

Remissvar till Trafikverkets ”Förslag till nya föreskrifter för väg 26, Hallands län” Handelskammaren har tagit del av ”Förslag till nya föreskriver för väg 26, Hallands län” som Trafikverket utsände ...
Läs mer

Remissvar ang. väg 15 i Hallands län

Remissvar till ”Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 15 i Hallands län” Handelskammaren har tagit del av ”Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 15 i Hallands...
Läs mer

Utveckla Krösatågen – avveckla inte

Debattartikeln publicerades i Hallandsposten 2020-07-10 Region Halland överväger just nu att lägga ned Krösatågen mellan Halmstad och Värnamo. Vi anser att detta är flerfaldigt olyckligt och rent av i...
Läs mer