BostadStorstad – Mars 2018

Byggtaket nått? Ökningstakten i nybyggnationen har stannat av i storstadsregionerna under 2017. Totalt påbörjades 36 500 nya lägenheter och villor. I Stockholm och Västra Götaland innebar det att det ...
Läs mer

Juridikfoldern våren 2018

Tillsammans med kunniga medlemsföretag erbjuder vi ett brett sortiment av seminarier inom det juridiska området. Här presenteras vårens event.
Läs mer

Sydsverige Live 2017

Sydsverige Live är en analys som granskar sydsvenska investeringar och tillväxt. Analysen tar avstamp i ett stort antal djupgående intervjuer med företagsledare i regionen. Detta kombineras med omfatt...
Läs mer

BostadStorstad – tredje kvartalet 2017

Bostadsmarknaden i de tre storstadslänen granskas regelbundet i rapporten BostadStorstad som undersöker både bostadsrätter och villor. I senaste rapporter konstateras att byggandet av nya bostäder bid...
Läs mer

BostadStorstad H2 2016

Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna fortsätter att stiga. I Stockholm stiger priserna snabbare än inkomsterna och det kostar i genomsnitt 15 å...
Läs mer

Juridikfoldern våren 2017

Tillsammans med kunniga medlemsföretag erbjuder vi ett brett sortiment av seminarier inom det juridiska området. Här presenteras vårens event.
Läs mer