BostadStorstad – tredje kvartalet 2017

Bostadsmarknaden i de tre storstadslänen granskas regelbundet i rapporten BostadStorstad som undersöker både bostadsrätter och villor. I senaste rapporter konstateras att byggandet av nya bostäder bid...
Läs mer

BostadStorstad H2 2016

Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna fortsätter att stiga. I Stockholm stiger priserna snabbare än inkomsterna och det kostar i genomsnitt 15 å...
Läs mer

Juridikfoldern våren 2017

Tillsammans med kunniga medlemsföretag erbjuder vi ett brett sortiment av seminarier inom det juridiska området. Här presenteras vårens event.
Läs mer

Näringslivets Öresundsindex 2010

Indexet mäter Öresundsintegrationen utifrån statistiska data på fyra områden: arbetsmarknad, trafik, handel och samarbete respektive affärsomkostnader. Handelskammarens rapport 3 2010.
Läs mer

Ur askan i…

200 företag har svarat på Handelskammarens enkät om effekterna av flygstoppet som orsakades av askmolnet. Slutsatserna är framför allt tre. För det första har fyra av tio företag påverkats negativt. H...
Läs mer