AI: risker och möjligheter vid utveckling och användning

Artificiell intelligens (AI) utmanar rådande affärsmodeller och ger upphov till en rad juridiska utmaningar, såväl under utvecklingen som i användningen. Alla verksamheter berörs eller kommer att beröras av AI-utvecklingen och föreläsningen är särskilt framtagen för dig som innehar en position där du arbetar med eller börjat fundera kring denna utveckling. Under seminariet kommer bl.a. följande att behandlas:

  • Lagar skapas av människor för människor – så vad gäller när AI simulerar mänskligt beteende och bryter mot lagen?
  • Vem bär ansvaret om AI-tekniken orsakar skador?
  • Hur förhåller sig GDPR till AI-teknologin?
  • Hur kan du skydda och förhålla dig till immateriella rättigheter kring AI och den data som genereras av AI?

Föreläsare är Marcus Svensson och Lisa Hellewig från Setterwalls Advokatbyrå.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt Välkommen!

Kategoriserad i Juridik, Seminarium, Skåne