Fullbokat – Nya Maskinförordningen och nyheter inom standardisering

Inom några år kommer nuvarande maskindirektiv 2006/42 bli en förordning dvs bli direkt tillämplig lag i alla EU:s medlemsländer. Detta är något som får stor påverkan på alla företag som idag arbetar med maskiner och utgår från maskindirektivet. Samtidigt sker ett större arbete med att ta fram nya standarder för ny teknik inom områden såsom maskinlinjer, robotik och AI. Vi har bjudit in ledande experter på internationell nivå, EU-nivå och nationell nivå till en heldag där de belyser nyheter, kommande förändringar och inte minst hur du kan börja förbereda ditt företag redan nu.

Nya Maskinförordningen – innehåll och hur påverkas företag & AI

Vilka förändringar innehåller nya maskinförordningen och hur kan företag förbereda sig redan nu på förändringarna? Du kommer att få lyssna till en av de mest insatta från EU-kommissionens expertgrupp för den nya förordningen. Gerhard Steiger har varit med i det förberedande arbetet med framtagande av förslaget till ny förordning och delar under föreläsningen med sig av innehållet i förslaget och status i pågående förhandlingarna i EU-rådet och EU-parlamentet.
OBS: Gerhards presentation sker på engelska.

Föreläsare: Dr. Ing. Gerhard Steiger, German Mechanical Engineering Federation (VDMA) and Member of the European Commission Working Group to Directive 2006/42 / EC (Machinery Directive. Also participates in the global standardization work (ISO) and in technical working groups in CEN – European Committee for Standardization.

Nya standarder för maskinlinjer/sammansatta maskiner & bruksanvisningar

Detta påverkar alla som köper och/eller sätter ihop flera maskiner till maskinlinor. På detta område sker stora förändringar i standarder på internationell nivå. Du får de senaste nyheterna på området. Inom EU har det även nyligen kommit en vägledande dom avseende harmoniserade internationella standarder och hur de ska användas av företag inom EU. Vår föreläsare belyser även praktiska aspekter kring bruksanvisningar för maskiner och maskinlinjer.

Föreläsare: Larry Falk, vd Prekam International AB och aktiv i det globala standardiseringsarbetet i ISO-arbetsgrupperna för ”General principle for design of machinery and risk assessment” och ”Safety of ingrated manufacturing system”

Nya standarder för robotik och säkra styrsystem

Utvecklingen kring robotik kräver även nya standarder. Vår föreläsare presenterar arbetet med utvecklingen av nya standarder på området exempelvis kring kollaborativa robotar. Hon ger dig även de senaste nyheterna på området.

Föreläsare: Anette Wester Odbratt, Certification and Standardisation Manager, ABB Electrification Sweden AB. Även Anette är aktiv i det globala standardiseringsarbetet i arbetsgrupper för ”Safety of machinery – Safe control systems”, ”Robotics – Industrial safety” och ”Robotics – Validation methods for collaborative applications”

Maskinsäkerhet och maskinskydd – nyheter kring skyddsanordningar

Du får senaste nyheterna kring standarder för maskinsäkerhet och maskinskydd. Vår föreläsare belyser även praktiska aspekter kring  ”Human machine interaction”. Vilka är egentligen innehållskraven gällande skyddskoncept?

Föreläsare: Kim Dahl, Machine Safety Specalist/Troax AB. Kim medverkar i de globala standardiseringsarbetsgrupperna för ”Interlocking devices”, ”Permanent means of access to machinery” och ”Human-machine-interactions”

Ombyggnad av maskinlinjer ur ett maskinsäkerhetsperspektiv – praktiskt tillämpning

Ett av de svåraste områdena är ombyggnad av maskinlinjer. Här ger vi en praktisk genomgång av hur du arbetar med standarder och optimerar maskinsäkerhet, vid ombyggnad av maskinlinjer.

Föreläsare: Jörgen Skoglund, försäljning & Sr-specialist maskinsäkerhet, ABB Electrification Sweden AB

Standarder som möjliggörare för smart industri

Den snabba digitala utvecklingen, och visionen om den totalintegrerade interoperabla fabriken och synkronisering av värdekedjor, har satt ljus på standarder som möjliggörare. SIS, Swedish Institute for Standards, är Sveriges medlem i det globala standardiseringsorganet ISO och det europeiska motsvarande CEN och via SIS kan svenska aktörer påverka globala och europeiska standarder. Vår föreläsare ger en inblick i relevanta standarder och arbeten inom smart industri.

Föreläsare: Ann-Sofie Sjöblom; Projektledare SIS smart industri, robotik och additiv tillverkning. SIS representant i den europeiska strategiska gruppen: CEN-CENELEC-ETSI Coordination Group on Smart Manufacturing

Dagen kommer erbjuda stora möjligheter att mingla och diskutera praktiska frågeställningar du har med experter och övriga deltagare på plats.

Moderator under dagen är Larry Falk från PREKAM International.

Tipsa gärna intresserade kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

Eventet sker i samarbete mellan PREKAM International AB och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Kategoriserad i Blekinge, Halland, Internationell handel, Juridik, Kalmar län, Konferens, Kronoberg, Skåne, Utbildning