Att sätta en datastrategi – hantering och sammanställning av hållbarhetsdata

Detta är en heldagsutbildning som går igenom hur du och ditt företag tydligt, relevant, trovärdigt och strukturerat utvecklar ert hållbarhetsarbete.
Fokus är på hur du arbetar med data och insamling för att säkerställa en långsiktig och transparent hållbarhetsrapportering och uppföljning.

Mer detaljer efter årsskiftet.

De som håller i utbildningen är Paulina Björk, Sustainability Advisor & Head of Sustainability på Position Green och Henrik Sundberg, Senior konsult på 2050 Consulting. Båda har lång erfarenhet av att arbeta med data och digitalisering med fokus på hållbarhet.