Att ta ledarskap för affären

Inte sällan sker inköparens tuffaste förhandlingar internt! Definitionen av en inköpares roll och ansvar kan många gånger vara diffus och beroende på hur företagets mognad och organisation ser ut kan inköpsfunktionen ha ett mer eller mindre uttalat ansvarsområde. Ofta ses inköparen som den person som ansvarar för att förhandla priset och skriva avtal. Men att bedriva modernt inköp innebär så mycket mer än så!

Hur många gånger har du som inköpare inte blivit frustrerad över att utvecklingsavdelningen börjat utveckla och konstruera i samråd med leverantörer, som kanske är duktiga på projektledning och utveckling, men strategiskt helt fel leverantör att arbeta med långsiktigt? Eller att ett nytt utvecklingsprojekt kommer till din kännedom alldeles för sent och du blir den som förväntas sourca in material och komponenter med orealistiska projektförväntningar på både ledtid, kostnad och kvalitet?

I denna workshop diskuterar vi igenom dessa frågeställningar och du får tips kring hur du kan skapa auktoritet kring och ta ledarskap över din affär.

Seminariet leds av Hanna Notmeijer, som driver HDN Consulting AB. Hanna har lång erfarenhet från olika inköpsroller och har tidigare arbetat på bland annat Volvo Personvagnar, IKEA, AkzoNobel och Thule. Idag arbetar hon som interim inköpschef på Oatly samt konsultar, föreläser och utbildar inom ledarskap, utveckling och inköp.

Kategoriserad i Inköpsnätverket, Seminarium, Skåne