Avfallsområdet – idag och imorgon

Det har skett mycket på avfallsområdet de senaste åren, men ändå är det samma frågor som diskuteras nu som för tjugo år sedan. Hur kan det komma sig? Hur ska vissa massor klassificeras och är de tillstånds- eller anmälningspliktiga? Få en uppdatering på det senaste om juridiken kring avfall.

Under detta seminarium går Elisabeth Werner och Christian Härdgård, advokater vid Advokatfirman Delphi, igenom relevant praxis för att klargöra rättsläget och de regeringsuppdrag som är pågående för att se hur rättsutvecklingen inom avfallsområdet kan komma att se ut framåt. Säkerställ att du är uppdaterad på vad som sker inom avfallsområdet, vilka kärnfrågor som är återkommande och varför.

Webbinariet kommer bland annat att innehålla:
  • Grundläggande om avfallsregleringen och dess bakgrund och syfte.
  • När, hur och varför uppstår det ofta problem med tillämpningen av lagen.
  • Genomgång av rättsläget, då, nu och framåt.

Webbinariet riktar sig främst till bolag inom avfalls- och återvinningssektorn, advokatbyråer, miljökonsultbolag, jurister samt handläggare inom den kommunala eller statliga tillsynen.

Varmt välkommen med din anmälan!