Digital (nät-)tvilling – Vad bör man tänka på?

Sedan tidigt 2000-tal har konceptet digital tvilling (Digital Twin) etablerat sig som metod,  framförallt inom tillverkningsindustrin. Konceptet handlar om att bygga en virtuell kopia digitalt av någonting i den fysiska världen. Genom att förse kopian med samma egenskaper som originalet kan tvillingen sedan testa vad olika förändringar skulle få för effekter – utan risker för det fysiska originalet. Vi börjar nu se en del implementationer men samtidigt ett behov av att belysa mer än bara teknikdelen när det kommer till digitala tvillingar.

Delta i ett rundabordssamtal* där vi gemensamt tar upp andra aspekter än de rent teknikmässiga när det kommer till digitala tvillingar. Vilka komplikationer och hänsynstaganden behöver man göra? Finns det juridiska, integritetsmässiga, säkerhetsmässiga eller andra aspekter att ha koll på? Vi tar avstamp i ett fall sprunget ur elbranschen som resulterade i ett intresse för digitala tvillingar så kraftbolag, kommunala och regionala aktörer är extra välkomna.

Eventet är en del av initiativet Game of Homes, mer information hittar du här.

*Eventet sker i Handelskammarens lokaler. Vid behov byter vi till ett digitalt format.

Kategoriserad i Våra frågor