Digital transformation & Innovation

TA ETT HELHETSGREPP OM DIN DIGITALA OMSTÄLLNING & STÄRK DIN VERKSAMHETS INNOVATIONSKRAFT

Vässa din kunskap och förståelse för din verksamhets digitala mognad och hur digital transformation kräver förnyelse och en stärkt innovationsförmåga.

Den digitala transformation som nu med enorm kraft sveper in över såväl privat och offentlig sektor som samhället i stort, ställer stora krav på verksamheter att ställa om gamla sanningar och logiker. Den digitala omställningen handlar inte enbart om nya teknologier och IT utan det handlar lika mycket (om inte mer) om att stärka det digitala ledarskapet och ta ett helhetsgrepp om transformationsarbetet.

Under denna workshop kommer deltagarna att erhålla förståelse för vad digital transformation innebär och hur ett handfast ramverk kan skapa samsyn och struktur så att du kan ta befälet över din omställning.

Men det räcker självfallet inte att enbart ha förståelse, samsyn och struktur för digital transformation utan det behövs även en väl utvecklad innovationsförmåga för att lyckas stärka en långsiktig, hållbar och lönsam konkurrenskraft/relevans. En förmåga att tänka om, tänka nytt och utmana rådande strukturer, arbetssätt och perspektiv. Under denna workshop tränas därför deltagarna i att såväl tänka som agera mer innovativt.

WORKSHOPENS INNEHÅLL
  • Perspektiv på och definition av Digital Transformation
  • Ett konkret ramverk för att leda, utveckla och genomföra Digital Transformation utifrån DigJourneys ramverk
  • 9 digitala motorer och hur du kan mäta din digitala mognad
  • Perspektiv på innovation och förnyelseförmåga
  • Konkreta metoder och verktyg hur jag kan stärka min innovationsförmåga
  • Interaktiva workshopmoment med och genom digitala verktyg såsom Menti och Google Slides.
  • Den digitala workshopen ges via Zoom

OBS! Workshopen föregås av en obligatorisk 45 minuters tech-check workshop där deltagarna bekantar sig med de digitala verktygen.

WORKSHOPLEDARE

Anders Nilsson, Certifierad Digital Transformationsspecialist och Open Innovation Navigator på Ideon Open AB. Anders har gedigen expertis kring transformations- och innovationsfrågor inom såväl privat som offentlig sektor med långt förflutet inom akademien.

Gustav Widerström, Open Innovation Navigator på Ideon Open. Gustav har arbetat inom IT-branschen och med innovationsfrågor de senaste 15 åren och är en driven entreprenör.

TID OCH OMFATTNING

09.00-09.45: Obligatorisk Tech-Check 45 minuter
10.00-11.45: Workshoppass 1 – Digital transformation
12.00-13.00: Frivillig Gemensam Digital Lunch
13.00-16.00: Workshoppass 2 – Innovation

Målgrupp för workshopen är till exempel VD, HR, CDO/CIO, teamledare, förändringsledare och verksamhetsutvecklare.

Kategoriserad i Webbinarium