Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

2 995 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
4 495 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 21 mars.

Effektiv kriskommunikation

Vad du borde gjort, vad du ska undvika och inte minst – hur du bör agera efter en kris!

Vid en kris eller allvarlig händelse ställs höga krav på kommunikationen och inte sällan är det bråttom att besvara frågor och nå olika målgrupper. I kriser och i potentiella krissituationer är det särskilt viktigt med snabbhet, öppenhet och ansvarstagande. Verksamheter bedöms inte bara utifrån den kris som har inträffat, utan minst lika mycket utifrån hur de hanterar krisen. Genom att vara förberedd ökar du möjligheten att lyckas med din kommunikation i samband med kris.

Välkommen till ett utbildningstillfälle som ger dig praktiska tips och råd kring hur du arbetar med din kommunikation vid en kris men även vad du kan göra innan en kris uppstår. Vi tittar också på kommunikativa åtgärder som kan bidra till att återupprätta ett förtroende som skadats av en kris.

Ur innehållet:

  • Förberedande kriskommunikation: om hur du kan ligga steget före och på så sätt ta initiativ i kommunikationen och äga din agenda.
  • Akut krishantering: om hur du hanterar det stora informationsbehov som uppstår i samband med en kris och hur du blir tydlig i din kommunikation.
  • Eftervård: hur andra har arbetat för att upprätta förtroendet efter en kris och hur du själv kan använda dessa erfarenheter.

Upplägg
Kortare föreläsningar varvas med illustrerande exempel och övningar i grupp, där du får möjlighet att praktisera och diskutera några av de verktyg vi går igenom.


Om Linda Molin

Linda Molin arbetar som vd och kommunikationsrådgivare på Aspekta AB. Hon har mer än 20-års erfarenhet av strategisk kommunikation och förebyggande kriskommunikation samt rådgivning och kommunikationsinsatser i faktiska kriser. Vid utbildningstillfället delar Linda med sig av sina erfarenheter från krisarbete. Du får också ta del av konkreta verktyg och tips på hur du kan arbeta effektivt för att hantera kommunikationen i händelse av en krissituation och vara förberedd när krisen dyker upp. 

0