Företagens roll i samhället – Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility, CSR, är idén om att företag själva ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur alltifrån ett miljömässigt, ekonomiskt eller socialt perspektiv. Det handlar helt enkelt om hur ett företag på ett positivt sätt ska kunna bidra till samhället i stort.

Men hur ska man egentligen gå tillväga för att göra det? Vi har bjudit in två organisationer med olika perspektiv på frågan – Anna Schreil, VP Operations vid The Absolut Company för att prata om hur man som företag snabbt kan ställa om för att göra skillnad, samt Jenny Damgaard, Klubbchef på FC Rosengård som under en längre period arbetat med sociala frågor för att göra skillnad i sitt närområde.

Dessutom kommer Per Tryding från Sydsvenska Handelskammaren att prata om innebörden av CSR och hur ditt företag kan påverka runt omkring sig. Vi får också lyssna till Martin Lucander, konsult inom hållbarhetskommunikation på Aspekta, som kommer att ge lite inspiration och idéer kring hur företag och organisationer kan kommunicera sitt ansvarstagande på ett förtroendeskapande sätt.

Program

10:00 – Inledning, ”Varför CSR” och näringslivets påverkan i samhället
Per Tryding, Sydsvenska Handelskammaren
10:30 – Att kommunicera ansvarstagande
Martin Lucander, Aspekta
11:00 – Att arbeta långsiktigt med CSR
Jenny Damgaard, Klubbchef på FC Rosengård
11:30 – Att snabbt ställa om i sitt CSR-arbete
Anna Schreil VP Operations vid The Absolut Company
12:00 – Avslutning

 

Webbinariet arrangeras tillsammans med Aspekta.

Kategoriserad i Webbinarium