Handskakningsdomen- praktiska konsekvenser

Under hösten fick den sk handskakningsdomen stor uppmärksamhet både inom Sverige men även internationellt. Arbetsmarknadsdomstolen (AD 2018 nr 51) gav i domen en kvinna rätt till diskrimineringsersättning då ett företag valt att avbryta sitt rekryteringsförfarande med henne eftersom hon vägrade skaka hand med män.

Under seminariet belyser vi domen men även vilka slutsatser man kan dra av AD:s dom och praktiska konsekvenser. Vi kommer även in på andra svåra men högaktuella frågeställningar kring olika former av religiösa och etniska hänsynstaganden inom arbetslivet. Exempelvis bruket av slöja eller annan liknande klädsel på arbetet, rätten att vara ledig på religiösa högtider som inte sammanfaller med de svenska, rätt att idka bön under arbetstid.

Inledningsvis får du en kortare introduktion till diskrimineringslagstiftningen som i början av 2017 skärptes med nya krav på dig som arbetsgivare.

Johan Sigeman, Sigeman & Co Advokatbyrå, uppdaterar och vägleder oss genom ämnet.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt Välkommen,

Kategoriserad i Arbetsrätt, HR-nätverket, Juridik, Seminarium, Skåne