Hur hemliga är arbetsgivarens hemligheter?

Företagshemligheter och annan konfidentiell information kan i många fall vara företagets viktigaste tillgång, men trots detta så uppkommer allt oftare diskussioner och tvister med arbetstagare i dessa frågor. Är det för att arbetsgivaren inte reglerat frågan med sina anställda på rätt sätt eller är detta något som man som arbetsgivare får börja vänja sig vid?

Vid vår föreläsning kommer vi att fokusera på hur du som arbetsgivare har möjlighet att skydda företagshemligheter. Vi kommer bland annat att beröra:

  • Hur långt kan du reglera sekretessfrågor med dina anställda och vad ska du specifikt tänka på?
  • Den nya företagshemlighetslagen från 2018 och de krav som denna ställer på dig som arbetsgivare för att kunna hålla uppgifter hemliga.
  • Vad kan du som arbetsgivare gör om någon anställd sprider hemliga uppgifter?
  • Kan du skydda dig mot att en före detta anställds nya arbetsgivare använder sig av uppgifterna?

Maria Moberg och Marie Marklund är advokater på MAQS Advokatbyrå med inriktning på arbetsrätt. Under föreläsningen kommer de dela med sig av flera praktiska tips som du kan ta med dig hem.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

Kategoriserad i Arbetsrätt, HR-lunchen, Juridik, Seminarium, Skåne