LOU – upphandling av byggentreprenader

Byggentreprenader som upphandlas enligt LOU är ofta stora och omfattande projekt. De innehåller flera steg och kräver goda kunskaper både i regelverket i lagen om offentlig upphandling till vanligt använda entreprenadrättsliga standardavtal såsom AB 04, ABT 06 och ABK 09.

Inledningsvis kommer vi att redogöra för upphandlingsprocessens olika steg och vissa entreprenadrättsliga frågeställningar. Därefter läggs fokus på ett antal praktiska frågor under de olika faserna:

Upphandlingsfasen:
–       Vad innebär de olika entreprenadformerna?
–       Entreprenadavtalets beståndsdelar – kontrakt, administrativa föreskrifter m.m.
–       Så undviker du de vanligaste misstagen i upphandlingsdokumenten
–       Hyresavtal eller byggentreprenad?

Utförandefasen
–       Ändringar i upphandlade kontrakt
–       Bestämmelser som ofta leder till diskussion

Föreläsare är Oskar Frankki och Christian Härdgård båda advokater från Advokatfirman Delphi.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

Kategoriserad i Juridik, Seminarium, Skåne, Utbildning