Maskin- och anläggningsleveranser med montage – Växjö

– särskilt om NLM 10 och ORGALIME SI 14

Vid leveranser av maskiner och anläggningar med montage är ansvars- och kontraktsfrågor ofta komplicerade och av stor betydelse. För att på ett bra sätt hantera dessa används mycket ofta standardvillkor och då särskilt NLM 10 och Orgalime SI 14 (som ersatt Orgalime SE 01).

För en leverantör är det mycket viktigt att på ett rimligt sätt kunna begränsa sin ansvarsexponering.  En felaktig eller obefintlig hantering av standardvillkor kan leda till en mycket stor ansvarsexponering.

Efter en kortare inledning där vi går igenom varför det är viktigt att begränsa sitt ansvar i ett avtal, hur standardvillkor används och hur standardvillkor blir en del av ett avtal guidar vår föreläsare deltagarna igenom NLM 10 och Orgalime SI 14.

Vi kommer särskilt att ur ett praktiskt perspektiv tala om frågor kring:

  • övertagande,
  • prov och leverans,
  • fördelning av ansvar och förpliktelser under montagetid och
  • ansvar/hantering av fel och dröjsmål.

Skillnaderna mellan Orgalime SE 01 och SI 14 presenteras också kort.

Föreläsare är Fredrik Karlsson, Advokatfirman Lindahl.

Efter utbildningen får deltagarna ett kursbevis.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

 

Kategoriserad i Blekinge, Internationell handel, Juridik, Kalmar län, Kronoberg, Seminarium, Utbildning