NL 17 och Orgalime S2012- uppbyggnad och fallgropar – Växjö

NL och Orgalime är två av de vanligaste standardavtalen som används inom svensk industri. NL används vid affärer inom Norden medan Orgalime är vanligt vid affärer framförallt inom Europa. De båda standardavtalen är ganska lika men det finns skillnader.

Många företag väljer att använda ett standardavtal då det är ett bra sätt att kunna hantera risker i en affärsrelation utan att särskilt förhandla om dessa i varje enskild affär. Det finns mängder av standardavtal för olika branscher men under denna halvdag går vi igenom NL 17 och Orgalime S2012. Berör även kort några av de olika nordiska specialvarianterna av avtalen: NLM 10, NLS 10 och NLT 09.

Vi inleder med att kort gå igenom hur standardavtal används, varför det är viktigt att begränsa sitt ansvar i ett avtal och hur standardvillkor blir en del av ditt avtal.

Därefter guidar våra föreläsare dig igenom NL 17 och Orgalime S2012. De kommer särskilt att ur ett praktiskt perspektiv tala om frågor kring:

  • Leveransvillkor
  • Betalning/äganderättsförbehåll
  • Ansvar/hantering av fel och dröjsmål
  • Tvistelösning och lagval

NL 17 och Orgalime S2102 är förhållandevis leverantörsvänliga – våra föreläsare berör kort vanliga väsentliga skillnader som kan föreligga i förhållande till vanligt förekommande inköpsavtalen som större företag brukar ta fram på egen hand.

Syftet är att du efter utbildningen ska känna till standardavtalens uppbyggnad och kunna identifiera vilka risker ditt företag har vid leveranser/köp enligt de båda standardavtalen. Du får även praktiska tips på hur du kan göra anpassningar i standardavtalen.

Föreläsare är advokat Henrik Snellman och advokat Henrik Olofsson från Avant Advokater.

Tipsa gärna intresserade kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkomna,

Kategoriserad i Blekinge, Internationell handel, Juridik, Kalmar län, Kronoberg, Seminarium, Utbildning