Online – Fördjupningskurs om ursprungsregler

Detta är en halvdagsutbildning som riktar sig till personer som har deltagit i Steg 1 (eller som har motsvarande kunskaper) och som vill lära sig lite mer om tillämpningen av EU:s frihandelsavtal. Fokus kommer att vara på innehållet i några av EU:s senaste frihandelsavtal och hur man ska tolka och tillämpa dem på ett riktigt sätt och som kan vara till fördel för företaget. Mer information om innehållet i utbildningen kommer efter hand.

Föreläsare är Per Anders Lorentzon, Senior Advisor International Trade, på Handelskammaren. Han håller regelbundet utbildningar inom internationell handel både hos flera handelskamrar och på enskilda företag.

Varmt välkommen med din anmälan!