Programmering på 1 dag?

Allt digitalt är uppbyggt av kod!

Med programmering kan du skapa allt möjligt; musik, konst, program, appar, spel!

Dagens samhälle är allt mer uppkopplat och digitalt. Även om du inte är programmerare behöver du förstå att de digitala verktygen är möjliga att styra och påverka genom kod. Det är viktigt att förstå programmering för att kunna påverka!

Under denna dag får du möjlighet att lära dig grunderna. Detta gör vi tillsammans med Lexicon i Malmö.

Program
-Grunderna i programmering –
Ingen kan lära sig ett programmeringsspråk på en dag, men det går att förenkla och lära sig de grundläggande delarna som gör att vi kan beskriva vad och ungefär hur koden ska ge oss det vi vill ha.

-Skapa en app – hur går det till? – vi går igenom processen från idé till verklighet och vad som krävs för att sjösätta en app.

-Problemlösning – Det behövs många färdigheter för att skapa en app. En av de färdigheterna är problemlösning, eller datalogiskt tänkande.

-Low-code/no-code – Många plattformar med SaaS och aPaaS tillåter en anpassning med smarta drag, släpp funktioner och enklare skript. Du får titta och känna på några exempel på detta.

-Publicera en app – När vi har skapat appen är det dags att låta den komma ut på marknaden – hur gör man det? Vi tittar på olika alternativ och testar på någon variant.


Varmt välkommen till en innehållsrik utbildningsdag för alla!