Rundabordssamtal – plastutmaningen

Handelskammarens Tankesmedja genomför under 2019 en serie rundabordssamtal under temat FNs globala mål för 2030. Denna gång har vi fokus på plast både i det regionala och det globala perspektivet.

Efter ett inledande inspirationspass har vi rundabordssamtal tillsammans med föredragshållarna.

Bilder i media på intrasslade djur och nerskräpade stränder, EUs beslut att förbjuda vissa typer av engångsplast och diskussioner om huruvida ett fossilt material rimmar väl med våra utsläppsmål. Det kan inte ha undgått någon att plasten har seglat upp som en stor miljöfråga.

Världens användning av plast växer explosionsartat och plastproduktionen förutspås öka med 40% till 2030 (WWF, 2019). Plast är många gånger det självklara materialvalet och har många fantastiska egenskaper. Sättet som vi producerar, designar och använder plast på idag förändras som ett led i vårt hållbarhetsarbete.

Jeanette Schlaucher och Johanna Ragnarsson, Länsstyrelsen Skåne, berättar om det skånska nätverket Tänk om plast och vill få svar på vad företag behöver för att kunna jobba för en mer hållbar plastanvändning.

Gunilla Carlsson, Sysav, berättar om hur man arbetar nationellt och internationellt med plastfrågan.

Elisabeth Axelson, som trendspanar på Agenda 2030 och plasten, har arbetat på bl a Global Compact Nordic i Köpenhamn, som hållbarhetsstrateg på Hemfrid Sverige samt på International Chamber of Commerce (ICC) i Stockholm.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

Kategoriserad i CSR och Miljö, Seminarium, Skåne, Tankesmedja CSR & Hållbarhet