Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt och exklusivt för dig som är med i Trade Network. Vårt nätverk för alla som arbetar med internationell handel.

Sista anmälningsdag är den 12 december.

Vi inleder med mingel och fika 13.40-14.00. Därefter följer föreläsning med frågor och diskussioner.

Trade Network: Fehmarn Bältförbindelsen – en ”game changer” för logistikflödena i Sydsverige Malmö

Vi bjuder in till en avslutande Trade Network träff där du ges möjlighet att träffa andra i nätverket, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. Du kommer även få lära dig mer om hur den stora infrastruktursatsningen Fehmarn Bält förbindelsen kommer att påverka logistikflödena i Sydsverige. När förbindelsen väl är klar kommer den öppna upp för helt nya affärsmöjligheter och skapar en ny port mot Europa. Förbindelsen har beskrivits som en ”Game Changer” för Sydsverige och kommer att få stor påverkan på godstrafikflödena.

Pontus Lindberg, senior rådgivare Handelskammaren, ger under träffen en bakgrund till förbindelsen och nuvarande tidsplan. Därefter kommer han visa på hur förbindelsen kan påverka logistikflödena i Sydsverige.

Pontus har arbetat med frågan sedan tidigt 2000-tal. Han har arbetat med frågan som politiker i Region Skåne, som ledamot i Övervakningskommittén för ÖKS-programmet 2007-2014 och ledamot i STRING-samarbetet och för Handelskammaren i Fehmarn Belt Business Council sedan 2019.  

Mötet är öppet för alla som är med i Trade Network och sker som en fysisk träff i Malmö respektive Växjö. Träffen innebär även möjligheter till mingel där du kan knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med övriga deltagare inom nätverket.

Varmt välkommen,

0