Välkommen till Fab Lab och ECH på Högskolan i Halmstad

Digital produktion kommer på sikt att förändra det industriella landskapet i grunden. Här har 3D-tekniken stor betydelse när det gäller företagens möjligheter till förnyelse, skapandet av nya företag och nya sätt att ta fram produkter.

Högskolan i Halmstads Fab Lab (Fabrication Laboratory) är ett av tre i Sverige som ackrediteras av MIT. Fab Lab är en kreativ miljö för 3D-tenik och printing, främst en resurs för Högskolans utbildningar och forskning, men också för att industri och studenter utanför kurs- och programverksamheten ska kunna ha nytta av labbet och dess utrustning.

Ett annat område som förändrar såväl industrin som världen runt omkring oss, är elektronikens ständigt ökande intåg i det vi omger oss med. Nästa år beräknas det finnas mer än 50 miljarder uppkopplade elektronikenheter. Det här ställer industrin inför helt nya utmaningar.

Vi besöker Elektronikcentrum i Halmstad som är skapat gemensamt av Högskolan och västsvenskt näringsliv för att främja innovation, utbildning och forskning inom området elektronik. Här kan man göra EMC-tester, antennkaraktärisering och samverka med såväl forskare som andra elektronikföretag i regionen.

Vi får träffa Martin Bergman som är doktorand och materialdesigner, och Per-Olof Karlsson, forskningsingenjör, båda från Högskolan i Halmstad.

Välkommen!

Kategoriserad i Företagsbesök, Halland, Nätverksträff