Vattendagen 2020

Det finns många intressenter kring den gemensamma vattenresursen och marken runt den och frågan om hur resursen ska fördelas mellan olika samhällsnyttor är högaktuell. Vi är inte vana att behöva betrakta vatten som en begränsad resurs i Sverige, men efter sommaren 2018 har vi lärt oss att vi behöver börja tänka annorlunda. Resursen behöver fördelas samtidigt som kvalitetsaspekten, naturvärden och ekosystem måste bevaras – inte en helt lätt ekvation! Till viss del behövs en ny policy, ny eller uppdaterad lagstiftning samt nya styrmedel. Men det finns också mycket som de olika vattenanvändarna kan göra själva, bland annat genom att höja medvetenhet, kunskapen och tänka i helt nya samarbetsformer.

Den 10 november bjuder vi in till en dag med ambitionen att skjuta fram positionerna från problem till att börja diskutera lösningar. Dagen vänder sig främst till dig som representerar en vattenanvändare: industri, lantbruk, samhälle, myndighet eller på annat sätt kommer i kontakt med frågeställningen. Vi inleder med inlägg från olika aktörer som ger en bakgrund och framförallt lyfter aktuella utmaningar. Därefter arbetar vi tillsammans i en workshop med utgångspunkt från ett antal olika fall där bland annat juridikens möjligheter och begränsningar kommer att vara i fokus. Vi kommer att utgå från i första hand livsmedelskedjan som ett exempel men utmaningarna är relevanta för alla branscher.

Syftet med dagen är att deltagarna ska få nya insikter och förståelser för olika behov kring vattenresursen samt även ges verktyg för att börja arbeta mer aktivt med vattenfrågan. Vi kommer inte att lösa ekvationen – men vi kommer att börja nysta i den.

Talare:
Gunvor G Ericson, statssekreterare hos miljö- och klimatminister
Anneli Hulthén, landshövding
Generaldirektör Ulla Sandborgh, Regeringens samordnare näringslivets vattenhushållning
Sara Sundquist, näringspolitisk expert, livsmedelsföretagen
Glenn Oredsson, styrelseledamot LRF Skåne
Stina Andrén, hållbarhet- och utvecklingschef, Kiviks Musteri AB
Louise Eklund, politiker (L), Region Skåne
Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör för Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns Vattendistrikt.

Moderator: Jenny Åström, hållbarhetschef, Sydvatten AB
Juridiska kommentarer: Jonas Söderstjerna, advokat, Advokatfirman Söderstjerna AB

Du hittar hela programmet för Vattendagen 2020 här

Varmt välkomna!

Kategoriserad i CSR och Miljö, Tankesmedja CSR & Hållbarhet, Webbinarium