Vattendagen 2022

Resiliens i en föränderlig omvärld –
Vatteneffektivisering i Skånska livsmedelsrelaterade företag

Välkomna på en dag med inspirationsföredrag med chans att nätverka och diskutera vattnets framtid och vatteneffektivisering inom det skånska livsmedelssystemet.

I en tid av klimatanpassning och försörjningsbrist är vatten en resurs som är viktigare än någonsin. Det krävs samverkan, kunskapsdelning och vägledning för företag inom livsmedelssektorn ska anta utmaningarna för minskad sårbarhet och större resiliens. Med innovation och affärsutveckling kan vi samla handlingskraft för bättre hushållning med vatten. Och minska ogynnsamma följder av vattenbrist för människors hälsa, miljö och ekonomisk verksamhet. Syftet med dagen är att lyfta hur vi kan förvalta vår livsviktiga resurs och skapa ett resilient system. Med omvärldsbevakning och forskning tillsammans med goda exempel och innovationer vill vi skapa nya samarbeten och momentum till en hållbar och långsiktig förvaltning av vatten.

Eventet riktar sig till entreprenörer, företag, organisationer, offentlig sektor, studenter och forskare som intresserar sig för vattenfrågans framtid och vikt inom livsmedelssektorn.

Dagens innehåll:

Inledningstal
Anneli Hulthén, Landshövding Skåne

Kriserna i omvärlden
uppdateras snart

Omvärldsanalys
Jakob Granit, Generaldirektör HaV

Hållbar vattenanvändning – EU perspektiv och taxonomi
Matilda Persson, Nordea

Delförvaltningsplan och delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist
Frida Eklund, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns distrikt

Vatteneffektivisering i skånska företag
Susann Milenkovski, Region Skåne

Vattenkartläggning
Lina Lindahl, RISE

Företagsexempel från bland annat:

Gårdsfisk, Johan Lundquist

Oatly, Patrik Winér

Vidinge Grönt, Måns Nordmark

Fler talare uppdateras löpande.

Varmt välkommen med din anmälan till Vattendagen 2022!


Vattendagen är ett samarrangemang mellan:

Krinova Incubator & Science Park, Hannes van Lunteren.

Länsstyrelsen Skåne, Ingela Valeur

Sydsvenska Miljörättsföreningen, Jonas Söderstjerna

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Elisabeth Axelson

Kategoriserad i Hållbarhet och Miljö, Hållbarhetsnätverket, Konferens, Skåne, Våra frågor