Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för deltagare som är anslutna till Trade Network, vårt nätverk för alla som arbetar med internationell handel. Vi tar löpande emot nya deltagare. Nyfiken? Kontakta Mariette Gunnarsson som gärna berättar mer.

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 7 mars kl 8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Ursprungsregler: Vad är PEM-reglerna? Kumulation? Leverantörsdeklarationer?

Begreppen som man stöter på när man ska bedöma ursprunget på sina varor eller när man ska upprätta en leverantörsdeklaration kan ibland vara extra krångliga. Hur fungerar egentligen kumulation av ursprung? Vad är PEM-reglerna och vad innebär egentligen de nya övergångsreglerna för PEM? Vad är en leverantörsdeklaration och vad ska man tänka på när man upprättar en sådan?

De sk PEM-reglerna omfattar EU, EFTA-länderna, Färöarna samt länder runt Medelhavet och på Västra Balkan. Dessa länder har kommit överens om gemensamma ursprungsregler för att gynna handeln med målet att det ska bli lättare att varor bedöms som ursprungsvaror och därmed att mottagaren ska kunna få lägre tullavgifter vid import. Detta ska alltså gynna handeln mellan parterna.

Reglerna har dock upplevts som krångliga och omoderna, vilket föranledde ett arbete med att förenkla och modernisera dem. Med början i september 2021 har flera av PEM-länderna börjat använda de moderniserade Pem-reglerna i form av övergångsregler, parallellt med de nuvarande Pem-reglerna.

Under detta webbinarium går vår föreläsare igenom vad de nya PEM-reglerna innebär och när de kan användas. Hon förklarar vad kumulation innebär och vad du ska tänka på när du upprättar en leverantörsdeklaration.

Anna Arnefalk är Senior Trade Specialist hos Stockholms Handelskammare med bakgrund som expert på ursprungsregler från Tullverket.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan,

0