Handelskammarens Årsmöte 2020 – online

Handelskammarens årsmöte avhålles som planerat onsdagen den 27 maj

Med tanke på rådande omständigheter sker årsmötet i år digitalt. Det innebär att all formalia såsom val av styrelse och fullmäktige med mera kommer att kunna ske som vanligt, men digitalt.

Här finner du föredragningslista, årsredovisning samt valberedningens förslag till nya ledamöter.

Deltagarlista Årsmötet 2020

0