Nätverk för försäljningschefer

Tillhör du en ledningsgrupp, är intresserad av att bidra och ta del av forskning och samhällsutveckling, har en säljledande position med öppet sinne och en vilja att dela med dig? Då är det här ett nätverk för dig!

En fungerande försäljningsorganisation är stommen i all verksamhet. Men att vara säljare anses inte vara speciellt statusfyllt. Efter att ha konstaterat att ekonomistudenter inte har en minuts utbildning i ämnet, såg vi ett behov av att förändra synen på säljare och försäljning.

En postdoktorand tillsattes för att få en akademisk part att utbyta erfarenheter med, och därefter skapade vi ett nätverk vars syfte är att få till stånd en förändring och en förbättrad syn på försäljning.

I nära samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet erbjuder vi personer i säljledande roll att ingå i Handelskammarens nätverk för försäljningschefer.