Kronoberg

Från kontoret i Växjö arbetar vi på flera plan för att utveckla näringslivet Kronoberg. Vi legaliserar exportdokument och organiserar årligen ett stort antal näringslivsrelaterade evenemang och utbildningar. Dessutom utgör vi en viktig röst för regionen som verkar för investeringar i bland annat infrastruktur, utbildning och mobil uppkoppling.

En region i förändring

Inom femton år kommer vi se en region som kraftigt ökat i befolkningsantal och med nya möjligheter för företagande. Samtidigt vet vi att investeringar inom bland annat infrastruktur och utbildning är nödvändiga för att regionen ska fortsätta utvecklas i rätt riktning. Det är realistiskt att dagens tre separata pendlingsregioner smälter samman till en större region med omkring 200 000 invånare. Detta skapar en kraftfull regional marknad som är attraktiv för boende, fritid och arbete, vilket bidrar till tillväxt. Vi förväntar oss även att Kronoberg har ökat fokus på kompetensutveckling genom forskning och utbildning knutet till näringslivets behov.

För att förverkliga regionens potential måste dock ett antal utmaningar bemötas. I första hand måste tillgängligheten i regionen förbättras där infrastrukturfrågor naturligtvis står högt på agendan. Tillväxt möjliggörs genom människors vilja och kompetens. Därför behöver Kronoberg förstärka utbildning och utveckling, främst inom de tekniska områdena.

Tillsammans med våra medlemsföretag samlas vi kring regionens utmaningar och för en gemensam, starkare agenda.

 

 

0