Ledigt jobb på Handelskammaren

Handelskammaren söker Chefekonom

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten.

Handelskammaren har runt 2 500 medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län. Syftet är att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer. 

Vi söker en person som kan genomföra egen självständig kvantitativ ekonomisk analys och som kan presentera resultat och företräda Handelskammaren gentemot företag och målgrupper inom politik och samhälle.

Analytiskt har Handelskammaren tidigare bland annat studerat produktivitetsutveckling och produktivitetens drivkrafter i svenska arbetsmarknadsregioner. Andra områden har varit regionala kvantitativa effekter av utbildning, regional jobbtillväxt och internationell arbetskraft.

Vi ser att du har

  • God insikt i ekonomisk statistik och beräkningsmodeller samt förmåga att självständigt genomföra nationalekonomiska analyser.
  • Intresse för och intresse av näringslivets strukturer och omvandling
  • Intresse och förmåga att i samarbete driva projekt och nätverk.
  • God kommunikativ förmåga gentemot målgrupper som företag, politiker, tjänstemän och media.

Vi tror att du har mastersexamen i nationalekonomi eller motsvarande och eventuellt är disputerad.

Du kommer att företräda Handelskammaren i olika sammanhang som exempelvis föredragshållare eller genom debattartiklar. Handelskammaren har ett stort nätverk med andra analytiker i Sverige och i regionen och att utveckla detta ingår i arbetet.

Fokus är på regionens ekonomiska förutsättningar, men detta innefattar påverkan från dansk och tysk ekonomi och intresse för internationella marknader och interaktion är därför integrerat i rollen.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med huvudplacering på Handelskammaren i Malmö. Tillsättning snarast. Vi tar emot ansökningar löpande och de ska skickas till kerstin.bengtsson@handelskammaren.com

Välkommen med din ansökan

Handelskammaren är Sydsveriges största affärsnätverk, företagens egen lobbyist och expert på internationell handel.

0