Inköpsnätverket

Vårt nätverk för dig som arbetar med inköpsfrågor

Inköparen har en stor påverkan på företagets lönsamhet och har en viktig funktion i ett företag. Detta ställer också stora och skiftande krav på inköparens kompetens. Via Handelskammarens Inköpsnätverk får du möjlighet att knyta nya kontakter och ta upp aktuella frågeställningar inom inköp. Vi skapar ett nätverk för dig som arbetar med inköpsfrågor!

Medlemskapet i nätverket ger dig:

  • Erfarenhetsutbyte
  • Inspiration till nya idéer
  • Ökad kompetens
  • Information om framtida förändringar
  • Ett bredare nätverk

Nätverket träffas ca 4-5 gånger årligen och vid varje möte fokuserar vi kring ett tema.

Årsavgift

Kostnaden för medlemskap i nätverket är 4 500 kr per år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 7 500 kr per år. Avgiften gäller för upp till tre personer på samma företag. Moms tillkommer. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Skriv ut informationsblad.