Tankesmedja Hållbarhet

Handelskammarens Tankesmedja vill bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för näringslivet att vara en del av lösningen för miljöns och samhällets utmaningar, lokalt, nationellt och globalt. Fokus för nätverket är näringslivets möjligheter och utmaningar inom hållbarhetsområdet.

Deltagarna träffas regelbundet under året och får möjlighet att bredda sina kontaktytor, förbättra sina kunskaper inom hållbarhet samt tillgång till de senaste rönen. Medlemskapet är inte knutet till någon särskild position i företaget och det är branschöverskridande. 2011 drog Tankesmedjan igång och samlar företag från Handelskammarens hela verksamhetsområde. Träffarna genomförs i Sydsverige, eller online.

Innehåll

På mötena läggs fokus på aktuella frågor inom hållbarhetsområdet och hur näringslivet i ett tidigt skede kan arbeta strategiskt och aktivt med detta. Utgångspunkt är FN:s globala mål och delmål, samt behovet av att accelerera arbetet för att år 2030 nå i mål. Med Handelskammaren som plattform samlar vi kunskap och erfarenhet för att driva viktiga frågor framåt, skapa debatt och momentum.

Medlemskap

  • Medlemspris på Tankesmedjans event
  • 7-9 event per år
  • Er logo visas på vår hemsida i samband med Tankesmedjan
  • Värdefulla kontakter inom hållbarhetsområdet
  • Hållbarhetskunskap och inspiration ur både ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv
  • Inbjudan och rabatterat pris till konferenser så som Vattendagen och Miljötillståndsdagen
  • Tillgång till andra nätverk och övriga 2 500 medlemsföretag i Handelskammaren. Vissa möten är exklusivt för Tankesmedjans medlemmar
  • Medlemskapet gäller hela verksamheten oavsett storlek
  • Delaktiga i utformning av innehållet
  • En plattform där ni kan inspirera andra med er hållbarhetsresa

Medlemmar i Tankesmedjan

Kostnad

Kostnad för medlemskap i nätverket är 4 500 kr per år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 6 500 kr. För varje möte tillkommer en självkostnad på ca 250 kronor för en person per anslutet företag. Övriga får ett reducerat pris. Moms tillkommer. Företag kan löpande ansluta sig.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Informationsblad om nätverket


Plastrapport på gång – vill du vara med?

För femte året i rad kommer Handelskammaren presentera en rapport i hållbarhetens tecken – denna gång med fokus på plast. Genom goda företagsexempel lyfter vi plastens fördelar samt hur företag tar sig an plastens utmaningar. Vill ditt företag vara med och inspirera?

Läs mer om erbjudandet här: Plastutmaningen 2020


Tidigare rapporter i serien ”Svenska företag tar täten”


Agenda 2030 – företagen visar vägen

Se presentationerna från lanseringen av fjolårets rapport Agenda 2030 här: