Tankesmedja CSR och Hållbarhet

Handelskammarens Tankesmedja med fokus på näringslivets utmaningar inom CSR- och hållbarhetsområdet

Deltagarna träffas regelbundet under året och genom medlemskapet får du möjlighet att bredda dina kontaktytor, förbättra dina kunskaper inom CSR och hållbarhet samt få tillgång till de senaste rönen.

På mötena läggs fokus på aktuella frågor inom CSR och hållbarhetsområdet och hur företagen i ett tidigt skede kan förbereda sig för dessa.

Nätverket har varit igång sedan slutet av 2011 och samlar företag från Handelskammarens hela verksamhetsområde. Träffarna genomförs i Malmö respektive Växjö.

Under året finns möjlighet för företag att löpande ansluta sig. Vissa möten är unika för Tankesmedjans medlemmar, andra är öppna även för andra.

Skriv ut informationsblad. Här kan du även se vilka företag som är anslutna.

Årsavgift

Kostnad för medlemskap i nätverket är 4 500 kr per år för medlemsföretag. Övriga betalar 6 500 kr. För varje möte tillkommer en självkostnad på ca 250 kronor för en person per anslutet företag. Övriga får ett reducerat pris. Moms tillkommer. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Vattendagen 2019

Årets vattenkonferens, ett årligen återkommande arrangemang, har fokus på vattnet som resurs samt på vattenhantering i ett föränderligt klimat. Nedan finner du presentationerna från dagens talare:

Anna-Karin Rasmussen – Havs- och vattenmyndigheten
Annasofia Grönqvist – Orkla Foods Tollarp
Carola Lindeberg – SGU
Cecilia Näslund – Boverket
Göran Lengdén – Perstorp Specialty Chemicals AB
Helena Torstensson – Länsstyrelsen
Henrik Djerv – LRF Skåne
Ingemo Fahlstedt – Xylem
Johanna Lindqvist – Havs- och vattenmyndigheten och Maria Werner – Settervalls Advokatbyrå
Jonas Söderstjerna – Advokatfirman Söderstjerna
Martin Ragnar – Axolot Solutions
Peter Asteberg – Mörbylånga kommun
Susanne Eriksson – Länsstyrelsen Skåne