Tankesmedja CSR och Hållbarhet

Handelskammarens Tankesmedja med fokus på näringslivets utmaningar inom CSR- och hållbarhetsområdet

Deltagarna träffas regelbundet under året och genom medlemskapet får du möjlighet att bredda dina kontaktytor, förbättra dina kunskaper inom CSR och hållbarhet samt få tillgång till de senaste rönen.

På mötena läggs fokus på aktuella frågor inom CSR och hållbarhetsområdet och hur företagen i ett tidigt skede kan förbereda sig för dessa.

Nätverket har varit igång sedan slutet av 2011 och samlar företag från Handelskammarens hela verksamhetsområde. Träffarna genomförs i Malmö respektive Växjö.

Under året finns möjlighet för företag att löpande ansluta sig. Vissa möten är unika för Tankesmedjans medlemmar, andra är öppna även för andra.

Skriv ut informationsblad. Här kan du även se vilka företag som är anslutna.

Årsavgift

Kostnad för medlemskap i nätverket är 4 500 kr per år för medlemsföretag. Övriga betalar 6 500 kr. För varje möte tillkommer en självkostnad på ca 250 kronor för en person per anslutet företag. Övriga får ett reducerat pris. Moms tillkommer. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Agenda 2030 – företagen visar vägen

Läs rapporten och presentationerna från lanseringen av Agenda 2030:
Handelskammarens rapport Agenda 2030

Elisabeth Axelsson
Hr Björkmans Entrémattor
Nederman
Randstad Sweden Group
Sweco Energuide AB
Sysav
The Absolut Company

 

Rundabordssamtal tillsammans med TePe

Handelskammarens Tankesmedjan hade ett rundabordssamtal tillsammans med TePe Munhygienprodukter AB.

Under rundabordssamtalet fick vi lyssna till Helena Ossmer Thedius som är Marketing & Innovation Director på Tepe som berättade om deras strategiska arbete med hållbarhetsfrågor. Helena pratade om hur hållbarhetsfrågan är integrerad i deras vision. Företaget har sedan kartlagt deras hållbarhetsarbete gentemot Agenda 2030, där 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 och 13 är relevanta för TePes verksamhet. De pratade sedan kring hur de arbetar med plastfrågan, samt nya produkter. Nyligen lanserade de TePe GOOD som är tillverkad av 95% biobaserad plast, samt tillverkas av 100% grön energi från bland annat TePes egen solcellsanläggning i Malmö.

Sedan presenterade Elisabeth Axelson de senaste trenderna och rapporterna som uppmärksammats den senaste månaden både globalt och nationellt, med fokus på Agenda 2030. Slutligen avslutade vi med en diskussion kring Agenda 2030 och hur andra företag arbetar med målen, samt de olika trenderna som lyftes.
Elisabeths presentation hittar du här.

Introduktionsbrev – Plastrapport 2020